Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 100 56 327 36,7 -15,8 52,22
Fasta Finland 1 047 55 136 37,0 -15,9 52,27
Nyland 140 14 114 36,9 -30,5 59,79
Egentliga Finland 77 3 274 39,9 -16,1 51,85
Satakunta 38 1 353 34,3 -8,1 53,26
Egentliga Tavastland 25 1 336 27,2 -10,6 49,16
Birkaland 66 4 116 39,6 -15,3 52,90
Päijänne-Tavastland 32 1 616 31,4 -12,9 46,29
Kymmenedalen 27 920 36,3 -5,1 56,57
Södra Karelen 33 1 846 38,4 -10,9 45,77
Södra Savolax 74 1 988 36,9 -4,5 46,57
Norra Savolax 45 2 355 37,1 -11,9 49,48
Norra Karelen 46 1 282 41,3 -6,0 51,29
Mellersta Finland 48 2 864 36,4 -10,6 45,35
Södra Österbotten 43 1 741 35,5 -9,1 42,55
Österbotten 29 1 380 29,3 -14,2 48,71
Mellersta Österbotten 17 528 32,2 -6,3 54,94
Norra Österbotten 105 4 683 39,5 -7,9 43,44
Kajanaland 35 1 971 47,6 0,5 41,97
Lappland 169 7 769 34,7 -10,2 61,03
Åland 53 1 191 20,8 -13,1 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2020, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/12/matk_2020_12_2021-01-28_tau_002_sv.html