Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2022

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 627 54 787 28,6 5,6 109,44 31,31
Fasta Finland 611 54 059 28,8 5,8 109,44 31,49
Nyland 123 17 286 22,0 2,0 98,97 21,75
Esbo 13 1 289 32,8 2,6 69,12 22,65
Helsingfors 59 11 026 18,5 1,3 105,05 19,42
Vanda 12 2 825 33,9 7,4 102,19 34,69
Egentliga Finland 41 3 214 24,9 0,5 87,30 21,77
Åbo 23 2 378 24,5 0,3 90,93 22,28
Satakunta 22 940 26,8 2,7 94,33 25,32
Björneborg 6 396 31,6 8,4 96,66 30,58
Egentliga Tavastland 14 1 173 17,7 3,0 90,17 16,00
Tavastehus 5 528 17,4 -3,6 98,60 17,11
Birkaland 45 4 067 21,8 -5,4 94,92 20,66
Tammerfors 27 3 149 22,9 -6,7 96,70 22,18
Päijänne-Tavastland 14 1 746 26,2 2,9 71,48 18,75
Lahtis 7 964 29,3 -0,3 76,44 22,42
Kymmenedalen 13 831 22,1 0,0 95,45 21,05
Kouvola 6 398 26,4 1,9 93,37 24,63
Södra Karelen 15 1 464 25,0 3,6 91,91 22,98
Villmanstrand 6 843 29,8 4,9 91,78 27,35
Södra Savolax 19 1 194 26,2 -1,5 99,69 26,13
S:t Michel 6 497 17,4 -6,4 104,83 18,26
Norra Savolax 26 2 160 25,4 3,3 95,92 24,41
Kuopio 13 1 325 27,3 0,7 105,23 28,71
Norra Karelen 21 1 148 29,1 1,3 104,93 30,52
Joensuu 6 599 26,4 -3,2 106,51 28,14
Mellersta Finland 23 2 626 25,1 0,7 98,92 24,79
Jyväskylä 13 1 464 23,6 -0,9 94,02 22,16
Södra Österbotten 23 1 580 26,3 2,4 68,72 18,05
Seinäjoki 6 670 22,3 -3,1 98,83 22,09
Österbotten 22 1 425 25,3 7,2 86,82 21,93
Vasa 9 999 26,1 6,4 81,90 21,35
Mellersta Österbotten 10 462 23,6 1,6 92,84 21,91
Karleby 5 355 27,2 2,5 94,40 25,68
Norra Österbotten 53 3 439 36,5 5,7 103,51 37,74
Kuusamo 14 890 52,0 20,9 102,72 53,41
Uleåborg 9 1 258 33,0 -2,4 102,76 33,89
Kajanaland 20 1 820 40,7 3,3 93,77 38,20
Kajana 6 377 29,7 -8,1 93,74 27,84
Sotkamo 6 1 167 49,8 9,3 93,88 46,73
Lappland 107 7 484 50,6 31,4 156,94 79,34
Rovaniemi 21 1 738 56,7 37,7 198,33 112,5
Åland 16 728 9,8 -7,9 . .
Mariehamn 9 545 10,3 -8,7 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pukkila 029 551 3478, Ossi Nurmi , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2022, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2022/01/matk_2022_01_2022-02-24_tau_003_sv.html