Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändringar i Inkvarteringsstatistikens målpopulation

Inkvarteringsstatistikens målpopulation har reviderats och fr.o.m. uppgifterna för januari 2017 kompletterats med några inkvarteringsanläggningar som verkar inom hotell- och hostelnäringsgrenarna. Ändringens inverkan fr.o.m. år 2017 är omkring 2,5 procent av det totala antalet övernattningar. På grund av ändringen är uppgifterna fr.o.m. år 2017 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Uppgifterna för januari 2018 är jämförbara med uppgifterna för januari 2017.


Senast uppdaterad 8.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/matk_2018-03-08_uut_001_sv.html