Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2011

Invandringen lägre än föregående år

Enligt Statistikcentralen flyttade 25 650 personer från utlandet till Finland under år 2010. Antalet är 1 050 mindre än året innan. Också utflyttningen från Finland till utlandet minskade något och uppgick till 11 900 personer. Nettoinflyttningen omfattade under år 2010 totalt 13 750 personer, vilket är 800 personer mindre än året innan. Nettoinflyttningen av utländska medborgare minskade mycket lite, med 150 personer.

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1992–2010

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1992–2010

I fjol flyttade 12 200 personer från EU-länderna till Finland. Inflyttningen från EU-länderna var 450 personer mindre än året innan. Flyttningen från Finland till EU-länderna minskade med 500 personer. Utflyttningen från Finland till EU-länderna var den lägsta på tolv år. År 2010 hade Finland en flyttningsvinst på 4 350 personer från EU-länderna. Finlands flyttningsvinst från EU-länderna var bara aningen större än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick år 2010 till 270 688, vilket är 7 050 fler än år 2009. Antalet flyttningar mellan landskapen uppgick till 121 950, vilket är 4 400 fler än året innan. Flyttningarna inom landskapen ökade med 2 650. När det gäller inrikes omflyttning fick landskapet Nyland kvantitativt mest flyttningsvinst (1 900 personer) och landskapet Birkaland näst mest (1 400 personer). Flyttningsvinsten i förhållande till folkmängden var störst (0,3 %) i Egentliga Tavastland och Birkaland. I inrikes omflyttningen förlorade landskapen Lappland (950) och Kajanaland (600) kvantitativt mest av sin befolkning. Flyttningsförlusten var relativt sett störst i Kajanaland (0,7 %) och näst störst i Lappland (0,5 %). Antalet flyttningar inom kommuner uppgick år 2010 till 558 997, vilket är 2 600 (0,5 %) färre än år 2009. De relativt sett största flyttningsförlusterna hade Kajanaland och Lappland.

Flyttningsrörelsen 2000–2010

År          Typ
Flyttning mellan kommuner Flyttning inom kommuner Invandring Utvandring Nettoinvandring
2000 243 034 544 690 16 895 14 311 2 584
2001 263 989 594 609 18 955 13 153 5 802
2002 256 382 577 888 18 113 12 891 5 222
2003 255 502 593 589 17 838 12 083 5 755
2004 265 157 599 494 20 333 13 656 6 677
2005 274 642 614 507 21 355 12 369 8 986
2006 272 280 593 286 22 451 12 107 10 344
2007 278 907 589 363 26 029 12 443 13 586
2008 268 524 547 973 29 114 13 657 15 457
2009 263 646 571 617 26 699 12 151 14 548
2010 270 688 568 997 25 636 11 905 13 731
  • Regionindelningen 1.1.2011 har använts som indelning för alla år.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (265,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 29.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2010/muutl_2010_2011-04-29_tie_001_sv.html