Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2021

Nettoinvandringen av finska medborgare blev positiv år 2020

Nettoinvandringen av finska medborgare har varit negativ under 2010-talet. Åren 2016–2019 har inflyttningsunderskottet minskat klart och år 2020 blev nettoinvandringen positiv med 1 109 personer. Finska medborgares nettoinvandring har ökat i alla utbildningsgrupper. Nettoinvandringen av personer med utbildning på enbart grundnivå samt personer med högre högskoleexamen eller forskarutbildning var positiv i fjol, i övriga utbildningsgrupper översteg utvandringen invandringen med knapp marginal.

Nettoinflyttningen av finska myndiga medborgare efter utbildningsnivå 2005–2020

Nettoinflyttningen av finska myndiga medborgare efter utbildningsnivå 2005–2020

Källa: Omflyttning 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joni Rantakari 029 551 3249, Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 02 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2020/02/muutl_2020_02_2021-12-20_tie_001_sv.html