Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2014

Startår Nya gymnasiestuderande totalt Antal som avlagt studentexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt studentexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt studentexamen
    %     %     %
2000 37 709 33 497 88,8 15 883 13 724 86,4 21 826 19 773 90,6
2001 36 957 32 835 88,8 15 580 13 527 86,8 21 377 19 308 90,3
2002 35 695 31 729 88,9 15 307 13 396 87,5 20 388 18 333 89,9
2003 36 714 32 558 88,7 15 764 13 715 87,0 20 950 18 843 89,9
2004 36 020 32 011 88,9 15 497 13 504 87,1 20 523 18 507 90,2
2005 35 065 31 198 89,0 15 243 13 365 87,7 19 822 17 833 90,0
2006 35 007 31 096 88,8 14 872 13 044 87,7 20 135 18 052 89,7
2007 34 510 30 634 88,8 14 436 12 692 87,9 20 074 17 942 89,4
2008 34 793 31 094 89,4 14 770 13 141 89,0 20 023 17 953 89,7
2009 34 064 30 236 88,8 14 509 12 720 87,7 19 555 17 516 89,6
2010 33 705 29 891 88,7 14 472 12 657 87,5 19 233 17 234 89,6
2011 32 897 26 525 80,6 14 194 11 348 79,9 18 703 15 177 81,1

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2014, Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2014/opku_2014_2016-03-17_tau_001_sv.html