Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamen) före utgången av år 2014

Startår Nya studerande i universitetsutbildning totalt Antal som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt lägre eller högre högskoleexamen
    %     %     %
1995 16 582 13 669 82,4 7 526 5 703 75,8 9 056 7 966 88,0
1999 19 054 15 252 80,0 8 501 6 134 72,2 10 553 9 118 86,4
2000 19 783 15 580 78,8 8 590 5 989 69,7 11 193 9 591 85,7
2001 21 018 16 430 78,2 9 201 6 403 69,6 11 817 10 027 84,9
2002 21 245 16 377 77,1 9 456 6 450 68,2 11 789 9 927 84,2
2003 20 763 15 935 76,7 9 092 6 203 68,2 11 671 9 732 83,4
2004 20 827 15 610 75,0 8 977 5 976 66,6 11 850 9 634 81,3
2005 20 744 15 561 75,0 8 979 5 966 66,4 11 765 9 595 81,6
2006 19 988 14 678 73,4 8 687 5 707 65,7 11 301 8 971 79,4
2007 19 461 13 371 68,7 8 274 4 867 58,8 11 187 8 504 76,0
2008 19 396 12 086 62,3 8 483 4 465 52,6 10 913 7 621 69,8
2009 19 940 10 467 52,5 8 820 3 651 41,4 11 120 6 816 61,3
2010 19 766 7 934 40,1 8 780 2 654 30,2 10 986 5 280 48,1
2011 19 827 5 097 25,7 8 786 1 622 18,5 11 041 3 475 31,5

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2014, Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamen) före utgången av år 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2014/opku_2014_2016-03-17_tau_004_sv.html