Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, augusti

Publicerad: 14.12.2011

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 8,2 procent under juli-september

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 8,2 procent under juni-august jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 7,1 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast i företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Dessa företags omsättning ökade med nästan 14 procent från året innan. I företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ökade omsättningen med nästan 13 procent från året innan. Långsammast var ökningen inom informations- och kommunikationsverksamhet samt inom annan serviceverk-samhet.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/09/plv_2011_09_2011-12-14_tie_001_sv.html