Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Publicerad: 14.7.2014

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under februari–april med 1,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 1,8 procent under februari–april jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 0,6 procent under motsvarande period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Snabbast var ökningen av omsättningen under februari–april inom informations- och kommunikationsverksamhet samt i företag inom kultur, nöje och fritid. Omsättningen inom informations- och kommunikationsverksamhet ökade med 5,1 procent och omsättningen inom kultur, nöje och fritid med 4,7 procent jämfört med ett år tidigare. Inom fastighetsverksamhet visade företagen en ökning av omsättningen på fyra procent.

Däremot var utvecklingen av omsättningen negativ inom transport och magasinering, där minskningen var 0,8 procent jämfört med ett år tidigare. Också inom hotell- och restaurangverksamhet minskade omsättningen med 0,1 procent från ett år tidigare.

Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i juli

I samband med denna statistikpublikation har man inom omsättnings- och löneindexen i allt större omfattning infört enhetliga, i företagsregistret fastställda näringsgrenar. Detta är en del av revideringen av företagsstatistiken. I tidsserierna har näringsgrensrevideringen beaktats fr.o.m. början av år 2013. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen.

Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 2738, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/04/plv_2014_04_2014-07-14_tie_001_sv.html