Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-08-14)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 12/2013 2,2 1,7 -0,5
01/2014 3,0 1,7 -1,3
02/2014 3,0 1,5 -1,5
03/2014 3,0 2,4 -0,6
04/2014 1,2 1,0 -0,2
H Transport och magasinering 12/2013 0,9 0,6 -0,3
01/2014 -1,0 -1,9 -0,9
02/2014 -0,4 -1,3 -0,9
03/2014 -0,2 -0,5 -0,3
04/2014 -1,1 -1,5 -0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 12/2013 1,1 0,3 -0,8
01/2014 2,1 1,3 -0,8
02/2014 0,1 -1,4 -1,5
03/2014 0,5 -0,3 -0,8
04/2014 0,7 0,7 0,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 12/2013 6,2 5,9 -0,3
01/2014 5,7 5,9 0,2
02/2014 5,1 4,5 -0,6
03/2014 5,6 6,2 0,6
04/2014 4,8 5,4 0,6
L=68 Fastighetsverksamhet 12/2013 -1,1 -3,9 -2,8
01/2014 9,6 8,0 -1,6
02/2014 6,6 5,1 -1,5
03/2014 3,9 3,3 -0,6
04/2014 3,0 2,9 -0,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 12/2013 4,8 4,5 -0,3
01/2014 5,0 1,1 -3,9
02/2014 6,0 2,0 -4,0
03/2014 7,5 5,1 -2,4
04/2014 -1,7 -2,8 -1,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 12/2013 -2,1 -1,7 0,4
01/2014 1,1 -0,3 -1,4
02/2014 1,9 0,3 -1,6
03/2014 0,9 0,1 -0,8
04/2014 1,2 0,7 -0,5
R Kultur, nöje och fritid 12/2013 2,9 2,6 -0,3
01/2014 1,5 0,0 -1,5
02/2014 4,8 3,9 -0,9
03/2014 3,5 3,1 -0,4
04/2014 7,8 7,4 -0,4
S Annan serviceverksamhet 12/2013 1,4 2,1 0,7
01/2014 3,0 0,3 -2,7
02/2014 4,2 1,1 -3,1
03/2014 4,5 3,2 -1,3
04/2014 -1,0 -1,4 -0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2010 -1,2 1,2
2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2010 -0,6 0,6
2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 2010 -1,0 1,0
2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2010 -0,7 0,7
2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2010 -2,0 2,1
2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2010 -2,8 2,8
2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2010 -0,8 0,8
2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
R Kultur, nöje och fritid 2010 -0,3 0,7
2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
S Annan serviceverksamhet 2010 -2,5 2,5
2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/05/plv_2014_05_2014-08-14_rev_001_sv.html