Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
06-08/2013 09-11/2013 12/2013-02/2014 03-05/2014 01-05/2014 05/2014
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,1 -0,1 1,6 1,4 1,5 1,0
H Transport och magasinering -2,6 -2,7 -0,8 -2,2 -1,9 -4,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 1,2 0,7 0,1 0,4 0,2 0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2,8 0,8 5,5 6,1 5,8 6,7
L=68 Fastighetsverksamhet 3,2 0,2 2,0 3,0 4,3 2,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,5 0,4 2,8 0,7 1,0 0,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster -1,5 0,9 -0,6 1,4 0,9 3,5
R Kultur, nöje och fritid -0,6 6,7 2,1 5,0 3,7 4,6
S Annan serviceverksamhet 0,9 1,7 1,2 -0,4 0,0 -2,8

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/05/plv_2014_05_2014-08-14_tau_001_sv.html