Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, augusti

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-09-12)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 01/2014 3,0 1,8 -1,2
02/2014 3,0 1,5 -1,5
03/2014 3,0 2,2 -0,8
04/2014 1,2 0,8 -0,4
05/2014 1,0 0,7 -0,3
H Transport och magasinering 01/2014 -1,0 -1,7 -0,7
02/2014 -0,4 -1,1 -0,7
03/2014 -0,2 -0,5 -0,3
04/2014 -1,1 -1,4 -0,3
05/2014 -4,3 -4,4 -0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 01/2014 2,1 1,3 -0,8
02/2014 0,1 -1,3 -1,4
03/2014 0,5 -0,6 -1,1
04/2014 0,7 0,5 -0,2
05/2014 0,9 0,8 -0,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 01/2014 5,7 5,8 0,1
02/2014 5,1 4,2 -0,9
03/2014 5,6 5,5 -0,1
04/2014 4,8 5,0 0,2
05/2014 6,7 5,7 -1,0
L=68 Fastighetsverksamhet 01/2014 9,6 8,0 -1,6
02/2014 6,6 5,2 -1,4
03/2014 3,9 3,4 -0,5
04/2014 3,0 2,8 -0,2
05/2014 2,7 2,6 -0,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 01/2014 5,0 1,0 -4,0
02/2014 6,0 1,9 -4,1
03/2014 7,5 4,7 -2,8
04/2014 -1,7 -2,8 -1,1
05/2014 0,1 -0,1 -0,2
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 01/2014 1,1 -0,3 -1,4
02/2014 1,9 0,3 -1,6
03/2014 0,9 -0,1 -1,0
04/2014 1,2 0,4 -0,8
05/2014 3,5 3,1 -0,4
R Kultur, nöje och fritid 01/2014 1,5 0,1 -1,4
02/2014 4,8 3,9 -0,9
03/2014 3,5 3,1 -0,4
04/2014 7,8 7,4 -0,4
05/2014 4,6 4,5 -0,1
S Annan serviceverksamhet 01/2014 3,0 0,4 -2,6
02/2014 4,2 1,2 -3,0
03/2014 4,5 3,0 -1,5
04/2014 -1,0 -1,1 -0,1
05/2014 -2,8 -2,1 0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
R Kultur, nöje och fritid 2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
S Annan serviceverksamhet 2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/06/plv_2014_06_2014-09-12_rev_001_sv.html