Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
07-09/2013 10-12/2013 01-03/2014 04-06/2014 01-06/2014 06/2014
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,9 0,1 1,8 1,9 1,9 4,3
H Transport och magasinering -1,5 -2,4 -1,1 -1,7 -1,4 1,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,7 0,7 -0,2 -0,2 -0,2 -1,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2,5 3,0 5,2 6,7 6,0 9,4
L=68 Fastighetsverksamhet 2,9 -2,0 5,4 4,4 4,9 7,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3,0 0,8 2,6 0,8 1,7 5,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 0,1 -0,4 0,0 2,6 1,3 4,1
R Kultur, nöje och fritid 0,9 5,6 2,3 5,3 3,8 3,9
S Annan serviceverksamhet 4,6 -0,2 1,5 -0,3 0,6 2,4

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/06/plv_2014_06_2014-09-12_tau_001_sv.html