Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, augusti

Publicerad: 14.10.2014

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli med 2,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 2,8 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 0,8 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under granskningsperioden var ökningen av omsättningen i huvudnäringsgrenarna snabbast inom informations- och kommunikationsverksamhet, där tillväxten var 8,4 procent från motsvarande period året innan. Inom informations- och kommunikationsverksamhet går utvecklingen av omsättningen isär inom de olika undernäringsgrenarna. IT-tjänsterna ökade kraftigt (19,4 %) under maj–juli, samtidigt som förlagsverksamheten minskade (3,9 %) från året innan.

Bland servicenäringarna visade också fastighetsverksamheten en snabb tillväxt. Omsättningen ökade där med 4,5 procent jämfört med maj–juli året innan. Kultur, nöje och fritid ökade med 4,0 procent. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ökade med nästan lika mycket, med 3,7 procent från maj–juli året innan.

Utvecklingen var alltjämt svagast inom transport och magasinering. Omsättningen minskade där med 1,1 procent från motsvarande period året innan. Omsättningen inom annan serviceverksamhet var nästan på samma nivå som året innan. Minskningen var där 0,1 procent från motsvarande period året innan. Hotell- och restaurangverksamheten visade likaså en knapp ökning: 0,3 procent jämfört med maj–juli 2013.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/07/plv_2014_07_2014-10-14_tie_001_sv.html