Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
09-11/2013 12/13-02/14 03-05/2014 06-08/2014 01-08/2014 08/2014
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -0,1 1,8 1,3 3,5 2,2 3,1
H Transport och magasinering -2,7 -0,8 -2,1 -0,6 -1,4 -2,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,7 0,5 0,2 1,2 0,6 2,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 0,8 5,9 5,8 10,6 7,4 12,4
L=68 Fastighetsverksamhet 0,6 2,2 2,9 5,7 4,8 5,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0,3 3,0 0,1 2,3 1,2 0,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 0,7 -0,5 1,2 3,4 1,9 2,7
R Kultur, nöje och fritid 6,9 2,2 4,8 5,0 4,2 7,4
S Annan serviceverksamhet 1,9 1,3 -0,3 0,0 0,1 -2,3

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/08/plv_2014_08_2014-11-13_tau_001_sv.html