Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Publicerad: 15.12.2014

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4,1 procent under tredje kvartalet jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,1 procent under juli–september jämfört med motsvarande period året innan. Under samma period året innan ökade omsättningen med 1,0 procent från föregående år. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under juli–september var utvecklingen av omsättningen inom nästan alla huvudnäringsgrenar inom servicenäringarna gynnsammare än under motsvarande period året innan. Bara i företag med verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt inom annan serviceverksamhet var utvecklingen av omsättningen svagare än under motsvarande period året innan

Under tredje kvartalet var ökningen av omsättningen i huvudnäringsgrenarna fortfarande snabbast inom informations- och kommunikationsverksamhet, där tillväxten var 12,4 procent från motsvarande period året innan. När det gäller undernäringsgrenarna inom informations- och kommunikationsverksamhet har ökningen varit snabbast inom IT-tjänster som ökade med 27,5 procent från året innan. Av undernäringsgrenarna ökade också informationstjänsterna kraftigt under juli–september, dvs. med 20,9 procent.

Bland huvudnäringsgrenarna visade också näringsgrenen kultur, nöje och fritid en snabb tillväxt. Omsättningen ökade där med 5,4 procent jämfört med juli–september året innan. Företagen inom fastighetsbranschen ökade med 4,7 procent och företagen inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster med 3,5 procent från motsvarande period året innan. Under tredje kvartalet var omsättningen inom transport och magasinering på samma nivå som under motsvarande period året innan, medan omsättningen jämfört med året före var 1,4 procent på minus.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (258,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/09/plv_2014_09_2014-12-15_tie_001_sv.html