Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
12/2013-02/14 03-05/2014 06-08/2014 09-11/2014 01-11/2014 11/2014
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,7 1,2 2,8 3,9 2,5 2,6
H Transport och magasinering -0,9 -2,2 -0,9 -0,8 -1,3 -4,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,4 0,3 0,8 0,6 0,5 -1,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,4 5,5 9,9 11,6 8,3 8,1
L=68 Fastighetsverksamhet 2,0 2,8 5,1 9,0 5,8 19,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3,1 0,2 0,9 3,8 1,7 3,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster -0,6 1,0 1,7 2,0 1,3 -1,3
R Kultur, nöje och fritid 2,2 5,1 4,8 1,7 3,5 -0,7
S Annan serviceverksamhet 1,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 -2,9

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/11/plv_2014_11_2015-02-13_tau_001_sv.html