Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
01-03/2014 04-06/2014 07-09/2014 10-12/2014 01-12/2014 12/2014
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,9 1,7 3,4 4,0 2,8 5,6
H Transport och magasinering -1,1 -1,8 -0,2 -0,8 -1,0 2,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,3 -0,4 1,4 1,8 0,8 4,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,2 6,7 11,9 10,7 8,6 11,8
L=68 Fastighetsverksamhet 5,4 4,6 3,7 8,1 5,6 4,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2,8 0,2 1,2 3,8 2,0 4,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 0,0 2,2 1,8 2,3 1,6 4,7
R Kultur, nöje och fritid 2,4 4,0 5,5 2,5 3,6 4,4
S Annan serviceverksamhet 2,3 -0,1 0,4 0,6 0,8 4,7

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Anna Muurainen 029 551 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/12/plv_2014_12_2015-03-13_tau_001_sv.html