Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-07-13)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 11/2015 3,7 3,1 -0,6
12/2015 5,9 5,6 -0,3
01/2016 2,5 1,0 -1,5
02/2016 5,8 4,8 -1,0
03/2016 3,2 2,4 -0,8
H Transport och magasinering 11/2015 3,7 3,9 0,2
12/2015 -1,1 -0,9 0,2
01/2016 -0,9 -1,7 -0,8
02/2016 3,4 3,0 -0,4
03/2016 -2,5 -3,5 -1,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 11/2015 3,5 2,9 -0,6
12/2015 8,3 8,2 -0,1
01/2016 4,3 2,2 -2,1
02/2016 8,3 7,0 -1,3
03/2016 4,5 3,6 -0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 11/2015 2,2 1,8 -0,4
12/2015 4,5 4,3 -0,2
01/2016 -0,1 -1,2 -1,1
02/2016 -1,0 -2,4 -1,4
03/2016 2,1 1,7 -0,4
L=68 Fastighetsverksamhet 11/2015 -6,4 -7,2 -0,8
12/2015 17,2 16,8 -0,4
01/2016 3,5 2,6 -0,9
02/2016 5,6 4,6 -1,0
03/2016 4,3 3,8 -0,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 11/2015 7,8 5,7 -2,1
12/2015 6,5 5,3 -1,2
01/2016 10,7 6,6 -4,1
02/2016 12,9 11,2 -1,7
03/2016 7,3 6,1 -1,2
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 11/2015 8,8 8,1 -0,7
12/2015 8,5 7,6 -0,9
01/2016 7,2 5,1 -2,1
02/2016 12,3 11,0 -1,3
03/2016 9,1 8,5 -0,6
R Kultur, nöje och fritid 11/2015 6,8 6,7 -0,1
12/2015 8,7 9,1 0,4
01/2016 -0,4 -1,9 -1,5
02/2016 9,9 9,2 -0,7
03/2016 9,6 8,9 -0,7
S Annan serviceverksamhet 11/2015 8,1 6,9 -1,2
12/2015 6,4 5,3 -1,1
01/2016 -1,1 -2,0 -0,9
02/2016 7,1 6,5 -0,6
03/2016 2,4 1,2 -1,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
H Transport och magasinering 2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
2014 -0,1 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
2014 -0,8 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
2014 -0,3 0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
2014 -0,8 0,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
2014 -2,0 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
2014 -1,1 1,2
R Kultur, nöje och fritid 2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
2014 -0,6 0,8
S Annan serviceverksamhet 2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
2014 -0,7 1,0
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/04/plv_2016_04_2016-07-13_rev_001_sv.html