Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, april

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
05-07/2016 08-10/2016 11/2016-01/2017 02-04/2017 01-04/2017 04/2017
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,8 4,3 6,2 5,3 6,3 3,6
H Transport och magasinering -0,9 0,6 3,4 4,0 4,5 2,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 5,3 3,3 5,7 6,0 6,4 1,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 0,1 3,3 6,9 5,6 6,6 5,0
L=68 Fastighetsverksamhet 3,6 4,4 2,0 4,9 6,1 4,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7,0 8,7 9,2 6,1 7,8 3,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 7,7 8,9 10,5 6,3 7,5 3,6
R Kultur, nöje och fritid 4,4 5,7 8,0 7,4 9,3 9,8
S Annan serviceverksamhet 4,2 1,9 3,0 0,2 1,5 -3,4

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/04/plv_2017_04_2017-07-13_tau_001_sv.html