Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, april

Publicerad: 14.9.2017

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under april-juni med 5,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 5,8 procent under april-juni jämfört med motsvarande period året innan. Mätt med omsättning visade de största näringsgrenarna inom servicenäringarna en fortsatt stark ökning: informations- och kommunikationsverksamhet ökade med 6,2 procent, och transport och magasinering med 5,9 procent jämfört med året innan. Snabbast var ökningen åter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+ 7,7 %) samt inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+ 7,0 %). I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar tillsvidare inte uppgifterna om omsättningsindexen

I Statistikcentralens omsättningsindex har inverkan av ändringarna i Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ utretts. Enligt utredningarna har inga ändringar med en betydande inverkan på statistikproduktionen observerats i företagens momsrapportering. Mera information i Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (289,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/06/plv_2017_06_2017-09-14_tie_001_sv.html