Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, april

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
08-10/2016 11/2016-01/2017 02-04/2017 05-07/2017 01-07/2017 07/2017
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,2 6,1 4,3 7,4 6,3 7,2
H Transport och magasinering 0,5 3,4 3,3 7,6 5,5 7,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 3,3 5,8 5,4 5,7 5,8 3,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 3,3 6,9 5,4 6,7 6,6 4,8
L=68 Fastighetsverksamhet 4,4 2,0 3,0 4,9 4,7 5,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,8 9,5 4,9 11,8 9,0 16,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 8,9 10,5 5,8 9,1 8,0 9,7
R Kultur, nöje och fritid 5,9 7,0 2,1 2,7 3,7 2,0
S Annan serviceverksamhet 1,9 3,0 -0,4 3,2 2,0 1,2

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/07/plv_2017_07_2017-10-12_tau_001_sv.html