Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, april

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2016 12/2016-02/2017 03-05/2017 06-08/2017 01-08/2017 08/2017
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,4 5,4 5,9 6,9 6,3 7,7
H Transport och magasinering 0,5 3,5 5,6 7,4 5,9 7,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 4,4 6,0 5,3 6,0 5,9 6,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,2 6,6 7,2 5,2 6,3 5,2
L=68 Fastighetsverksamhet 3,1 2,6 3,1 5,1 4,7 7,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 9,1 6,7 7,0 10,5 8,6 10,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 8,6 8,9 6,7 9,4 8,1 10,0
R Kultur, nöje och fritid 6,3 5,1 6,0 2,5 4,1 8,0
S Annan serviceverksamhet 1,0 1,5 1,7 2,5 2,3 3,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/08/plv_2017_08_2017-11-14_tau_001_sv.html