Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, februari

Publicerad: 13.8.2020

Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i juni

Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna minskade i juni 2020 med 13,8 procent jämfört med juni 2019. Produktionen av tjänster, dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade under samma period med 10,9 procent. I maj i år visade omsättningen en nedgång på 17,4 procent, medan volymen gick ned med 15,2 procent. Utvecklingen inom servicenäringarna påverkades av den exceptionella situation som orsakats av coronaviruset. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen och volym inom service branschen, %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen och volym inom service branschen, %

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer. Volymen inom servicenäringarna har beräknats genom att från omsättningsindexet eliminera inverkan av prisförändringar.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (361,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/06/plv_2020_06_2020-08-13_tie_001_sv.html