Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, mars

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2019 12/2019-02/2020 03-05/2020 06-08/2020 01-08/2020 08/2020
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 3,5 2,2 -14,0 -11,7 -9,3 -10,8
Volym 2,2 1,2 -11,8 -9,2 -7,6 -8,2
H Transport och magasinering Omsättning 0,6 -1,1 -24,3 -25,3 -19,6 -24,0
Volym -0,6 -2,0 -22,3 -22,3 -17,8 -21,0
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 6,7 4,3 -54,7 -22,8 -28,5 -22,9
Volym 4,7 4,6 -55,0 -22,3 -28,3 -22,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 4,5 5,7 1,0 1,6 2,2 2,2
Volym 2,8 5,0 1,8 3,6 3,2 5,8
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 4,8 1,9 -1,7 2,7 1,2 2,2
Volym 3,2 0,7 -2,7 1,5 0,1 0,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 3,3 2,2 -3,0 -5,9 -2,3 -5,3
Volym 2,2 1,9 -2,6 -5,2 -2,0 -5,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 4,9 3,0 -11,9 -11,7 -8,3 -11,3
Volym 3,6 1,6 -9,7 -9,6 -7,0 -9,3
R Kultur, nöje och fritid Omsättning 3,2 -0,7 -35,3 -28,8 -23,7 -23,0
S Annan serviceverksamhet Omsättning 2,4 1,8 -17,8 -6,3 -8,8 -4,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/08/plv_2020_08_2020-10-15_tau_001_sv.html