Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2020 09-11/2020 12/2020-02/2021 03-05/2021 01-05/2021 05/2021
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning -11,8 -9,2 -9,9 8,8 1,1 17,0
Volym -9,3 -6,6 -8,3 5,8 -0,1 13,2
H Transport och magasinering Omsättning -25,6 -21,2 -19,9 7,1 -4,1 13,3
Volym -22,3 -17,0 -19,8 0,8 -7,8 5,9
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning -20,5 -29,4 -38,7 31,5 -8,9 95,9
Volym -20,3 -29,3 -39,8 29,7 -11,0 92,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 1,2 2,4 2,6 6,5 5,0 9,5
Volym 3,1 4,4 3,5 6,4 5,6 9,3
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 1,3 0,0 1,4 7,6 4,9 9,7
Volym 0,2 -0,8 0,4 6,3 3,5 8,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning -6,8 -1,0 -1,6 8,8 4,9 17,4
Volym -5,9 -1,0 -1,1 8,0 3,9 16,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning -10,9 -9,5 -12,2 10,5 1,0 19,8
Volym -8,8 -7,4 -9,3 6,7 0,5 14,0
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -29,9 -19,7 -30,2 3,8 -13,3 21,6
S Annan serviceverksamhet Omsättning -6,7 -4,3 -7,4 15,3 5,5 21,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tony Valve 029 551 3453, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/05/plv_2021_05_2021-07-14_tau_001_sv.html