Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, november

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2020 12/2020-02/2021 03-05/2021 06-08/2021 01-08/2021 08/2021
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning -9,2 -9,9 8,5 11,9 4,9 9,7
Volym -6,7 -8,3 5,4 9,8 3,4 7,6
H Transport och magasinering Omsättning -21,1 -20,1 7,0 13,3 2,0 12,0
Volym -17,0 -19,9 0,7 5,2 -3,2 4,0
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning -29,4 -38,7 30,7 19,4 3,7 11,7
Volym -29,3 -39,8 28,5 18,2 1,8 10,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 2,4 2,6 6,7 9,7 6,7 10,0
Volym 4,4 3,5 6,6 8,7 6,8 8,5
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 0,0 1,4 5,6 5,1 4,2 5,0
Volym -0,8 0,3 4,4 4,0 2,9 4,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning -1,0 -1,6 8,1 13,1 7,5 9,0
Volym -1,1 -1,3 7,2 11,8 6,4 8,2
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning -9,5 -12,3 10,6 13,4 5,7 10,4
Volym -7,4 -9,3 6,8 9,1 3,8 6,3
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -19,7 -30,2 6,7 17,6 -1,4 8,5
S Annan serviceverksamhet Omsättning -4,3 -7,7 12,9 7,1 5,2 2,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, myynti.palvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/08/plv_2021_08_2021-10-15_tau_001_sv.html