Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Basåret för omsättning inom servicebranschen byts ut

Inom omsättningsindexen för servicebranschen övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 12.4.2018.

I samband med bytet av basår har indexen omräknats från början av år 2015. I detta sammanhang kan materialet ha reviderats och bl.a. de senaste förändringarna i klassificeringsuppgifterna har beaktats. Effekterna är kvalitativa och märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarna är dock inte betydande och de påverkar inte tolkningen av tidsserierna eller konjunkturbilden. Publicerade databastabeller med det gamla basåret (2010=100) kommer inte längre att uppdateras.

Tidsserierna som producerats med nytt basår kommer att publiceras i databastabeller som till strukturen har förnyats. I fortsättningen bildas tabellerna efter tidsvariabel, dvs. uppgifterna på månads-, kvartals-, halvårs- och årsnivå finns i egna databastabeller. Samtidigt har underliggande metadata för publicerade näringsgrenar ändrats. Förnyandet av strukturen möjliggör ännu bättre än tidigare maskinläsning av uppgifter och till exempel sparande av tabelluttag och figurer som uppdateras automatiskt samt uttag av nyckeltal.


Senast uppdaterad 4.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2018-04-04_uut_001_sv.html