Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Preliminära uppgifter om omsättningen inom servicebranschen börjar publiceras

Statistikcentralen börjar publicera preliminära uppgifter om omsättningen inom servicebranschen fr.o.m. uppgifterna för februari 2021. De första preliminära uppgifterna publiceras 31.3.2021. Statistiken publiceras med en eftersläpning på omkring 30 dagar från statistikmånaden på näringsgrensnivån tjänster totalt. I tjänsterna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Utöver det statistiska offentliggörandet publiceras uppgifterna som tidsserier i databasen StatFin.


Senast uppdaterad 21.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2021-01-21_uut_001_sv.html