Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 25.4.2008

Löneökningen snabbast i Östra Nyland och Päijänne-Tavastland

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik steg lönerna mest i Östra Nyland och Päijänne-Tavastland när man jämför löneutvecklingen bland heltidsanställda löntagare mellan åren 2001 och 2006. Under perioden var löneutvecklingen långsammast i Mellersta Finland och Satakunta, där löneutvecklingen bland löntagarna var omkring 4 procentenheter långsammare än den genomsnittliga lönestegringen för hela landet.

Under det sista kvartalet år 2006 var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 2 634 euro. År 2006 var lönerna i Nyland allra högsta, dvs. 2 912 euro. Inga andra landskap nådde då upp till den genomsnittliga lönenivån för landet. Lönerna var lägst i Södra Österbotten (2 340 euro) och Södra Savolax (2 351 euro). Eftersom en stor del av löntagarna i Finland arbetar i Nyland (ung. 34 procent) inverkar lönerna för Nyland starkt på den genomsnittliga lönenivån för hela Finland.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen av den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I lönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertids- och tilläggsarbetstid, men inte resultatpremier av engångsnatur.

Lönerna år 2006 och förändring av månadslönen för heltidsanställda löntagare 2001-2006 efter landskap

Källa: Lönestrukturstatistik 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, Jussi Ritola (09) 1734 2580

palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 25.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2006/pra_2006_2008-04-25_tie_001_sv.html