Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.4.2014

Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för heltidsanställda löntagare 3 206 euro och medianlönen 2 853 euro under sista kvartalet 2012. Sett till landskap fanns de högsta medellönerna i Nyland, 3 560 euro. Medellönerna var lägst i Södra Savolax (2 815 euro) och Kajanaland (2 832 euro). Lönerna omfattar utöver lönen för ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.

Genomsnittliga totallöner för heltidsanställda löntagare år 2012

Genomsnittliga totallöner för heltidsanställda löntagare år 2012

De genomsnittliga lönerna i Nyland är högre p.g.a. att den högsta inkomstdecilens lönenivå är klart högre än i övriga landet. Den högst avlönade decilen i Nyland tjänade 5 505 euro eller mer. På motsvarande sätt tjänade den högst avlönade decilen i Birkaland minst 4 520 euro och i Södra Savolax 3 872 euro år 2012.

Skillnaderna mellan landskapen är betydligt mindre i den minst avlönade decilen (1:a decilen). I Nyland hörde en heltidsanställd löntagare till den 1:a decilen, om han eller hon tjänade 2 104 euro eller mindre. I Birkaland var motsvarande siffra 2 008 euro och i Södra Savolax 1 942 euro.

I och med en större lönespridning är löneskillnaderna större i Nyland än i övriga landskap. I Nyland tjänade den högst avlönade decilen minst 2,6 gånger mer än den lägst avlönade decilen. Motsvarande löneskillnad varierade i övriga landskap från 2,3 (Birkaland) till 2,0 (Södra Savolax). Exakta landskapsvisa löneuppgifter och lönespridningstal finns i tabellbilaga 1.

Totallöner för heltidsanställda löntagare i 1:a och 9:e decilen efter landskap år 2012, euro / månad

Totallöner för heltidsanställda löntagare i 1:a och 9:e decilen efter landskap år 2012, euro / månad

Skillnaderna i medellönerna och lönespridningen mellan landskapen beror delvis på skillnaderna i löntagarstrukturen. I t.ex. Nyland arbetar fler chefer, specialister och experter än i övriga landet. I dessa yrkesgrupper är lönenivån i genomsnitt högre än i övriga yrkesgrupper.

Uppgifterna i publikationen baserar sig på Statistikcentralens lönestrukturstatistik. Månadslönen för den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. De löneuppgifter som publiceras i statistiken är totallöner. I totallönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertid och tilläggsarbetstid, arbetstidstillägg, läges- och miljötillägg, tillägg som utbetalas på basis av uppgift, yrkesskicklighet och tjänsteår, prestationsbaserade lönedelar, beredskaps- och jourersättning samt naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.


Källa: Lönestrukturstatistik 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2012/pra_2012_2014-04-08_tie_001_sv.html