Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 21.9.2017

Den vanligaste månadslönen för heltidsanställda löntagare 2 500 euro år 2016

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den vanligaste totallönen för heltidsanställda löntagare 2 500 euro i månaden år 2016. Totallönerna innehåller utöver grundlönen alla lönetillägg, övertidsersättningar och naturaförmåner, men inte resultatpremier eller semesterpenning. Totallönerna anges i bruttobelopp, dvs. utan avdrag för skatter eller andra avgifter.

Fördelning av totallöner för heltidsanställda löntagare år 2016

Fördelning av totallöner för heltidsanställda löntagare år 2016

Källa: Lönestrukturstatistik 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (184,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2016/pra_2016_2017-09-21_tie_001_sv.html