Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.10.2021

Medianlönen för löntagare 3 217 euro i månaden år 2020

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 3 217 euro i månaden år 2020. Sett till utbildningsnivå hade löntagare med examen på forskarutbildningsnivå de högsta totallönerna, 5 057 euro. Totallönerna omfattar utöver lönen för ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier eller semesterpenning.

Medianerna för heltidsanställda löntagares totallöner efter utbildningsnivå år 2020

Medianerna för heltidsanställda löntagares totallöner efter utbildningsnivå år 2020

Källa: Lönestrukturstatistik 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Hanna Jokimäki 029 551 3333, Matti Lahdenmäki 029 551 3690, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2020/pra_2020_2021-10-11_tie_001_sv.html