Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 24.10.2019

Producentpriserna för tjänster steg med 1,7 procent under juli-september från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 1,7 procent på årsnivå under tredje kvartalet år 2019. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,3 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–III/2019

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–III/2019

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 3:e kvartalet 2019

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 105,5 0,3 1,7
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 105,2 0,0 2,0
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 109,3 0,8 2,3
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 105,0 0,2 1,9
L FASTIGHETSTJÄNSTER 106,0 0,3 1,6
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,4 0,0 1,5
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,8 0,9 -0,5
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,2 0,5 0,9
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 109,5 0,0 3,4
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 104,9 0,5 1,6
S ANDRA TJÄNSTER 104,9 0,2 1,4

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/03/pthi_2019_03_2019-10-24_tie_001_sv.html