Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 26.4.2021

Producentpriserna för tjänster steg med 0,9 procent under januari-mars från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 0,9 procent på årsnivå under första kvartalet år 2021. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,9 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–I/2021

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–I/2021

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 1:a kvartalet 2021

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 106,8 0,9 0,9
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 109,1 3,1 3,7
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 109,3 0,6 0,1
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,2 -0,4 -1,7
L FASTIGHETSTJÄNSTER 107,9 0,5 1,2
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,4 0,3 -0,4
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,8 -0,5 0,6
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,7 -0,5 0,6
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 117,3 3,3 3,7
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 106,6 1,4 0,2
S ANDRA TJÄNSTER 107,2 0,2 1,1

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.

Producentprisindexet för tjänster har förnyats: nya indexserier är tillgängliga och indexens viktstrukturer har uppdaterats

Producentprisindexet för tjänster förnyades och fr.o.m. början av år 2021 har fyra nya indexserier på tvåsiffernivå lagts till:

  • 59 Produktionstjänster avseende film, video och TV-program, utgivningstjänster avseende ljud- och musikinspelningar

  • 74 Andra tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

  • 79 Resebyråers och researrangörers tjänster, andra bokningstjänster o.d.

  • 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster

Basåret för de nya indexserierna är 2015. Indexen kedjas dock inte bakåt till år 2015, utan indextalet för december 2020 är 100. De nya indexen har också lagts till totalindexet fr.o.m. början av år 2021.

Publiceringen av nya indexserier förbättrar ytterligare täckningen av producentprisindexet för tjänster. Indexserierna motsvarar också EU:s nya förordningskrav. Utvecklingen av de nya indexserierna har finansierats med medel från Eurostat.

Producentprisindexet för tjänster är ett årligt kedjeindex, dvs. indexets viktstruktur uppdateras årligen alltid under första kvartalet. Vid utarbetande av viktstrukturerna används de nyaste tillgängliga uppgifterna om nationalräkenskaperna. De senaste uppgifterna i räkenskapernas tillgångs- och användningstabeller gällde år 2017. Dessa uppgifter upphöjdes med de uppgifter på 2-siffernivå för år 2019 som erhållits utgående från nationalräkenskaperna. Ytterligare justeringar av vikter gjordes separat för näringsgrenar som drabbades mest av coronaviruspandemin. Dessa näringsgrenar omfattade sjötransporter, lufttransporter, hotell- och logitjänster, restaurangtjänster, film-, video- och tv-produktion, ljudinspelningar och fonogramutgivning och resetjänster. Utöver viktstrukturen har också produktgrupper och företagsurvalet uppdaterats.

Uppdateringen av viktstrukturen och urvalet förbättrar indexets kvalitet, eftersom man därmed snabbare kan beakta strukturella förändringar inom servicenäringarna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (273,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/01/pthi_2021_01_2021-04-26_tie_001_sv.html