Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Fritidshus 2008

Flest fritidshus i Väståbolands kommun år 2008

I slutet av år 2008 fanns det flest fritidshus i Väståbolands kommun, då man granskar uppgifterna enligt den kommunindelning som trädde i kraft i början av år 2009. Det fanns 8 329 fritidshus i Väståbolands kommun i år 2008. I Finland fanns det totalt 481 700 fritidshus i slutet av år 2008. Bland landskapen fanns det flest fritidshus i Egentliga Finland, dit också Väståbolands kommun hör. Antalet fritidshus i landskapet Egentliga Finland var omkring 47 700, också i Södra Savolax och Birkaland fanns det över 40 000 fritidshus. Minst fritidshus fanns det i Mellersta Österbottens landskap och på Åland. I Mellersta Österbottens fanns det 4 200 fritidshus och på Åland 5 900. I och med kommunsammanslagningarna försvinner många traditionella stugkommuner från kartan eller går samman med större stugkommuner. Förutom i Väståboland fanns det över 6 000 fritidshus också Tavastehus, Kouvula, Salo, Raseborg och Kuusamo

Tabell 3. Flest fritidshus efter kommun 31.12.2008

Kommun (enligt kommunindelningen 1.1.2009) Antalet fritidshus
Väståboland 8 329
Tavastehus 7 701
Kouvola 7 520
Salo 6 991
Raseborg 6 247
Kuusamo 6 200
S:t Michel 5 698
Kuopio 5 208
Mäntyharju 4 664
Kimitoön 4 463

Kommunens stugtäthet kan också beskrivas i förhållande till antalet bostäder med permanent boende. Små orter som har relativt många fritidshus får då en framskjuten position bland de stugrika kommunerna. Totalt 58 kommuner har fler fritidshus än bostäder med permanent boende. Sådana kommuner är bl.a. Gustavs, Puumala, Hirvensalmi, Kuhmoinen, Mäntyharju och Väståboland.

Antalet ökat snabbast 1980-talet

I slutet av år 2008 fanns det 481 700 fritidshus. Från föregående år har antalet ökat med 3 400. Antalet har ökat snabbast under 1980-talet. År 1990 var antalet 368 000, vilket var 46 procent mera än år 1980. Från år 1970 till år 1980 hade antalet ökat med 75 600, dvs. med 43 procent.

Figur 1. Fritidshus efter åren 1970– 2008

Figur 1. Fritidshus efter åren 1970– 2008

År 2008 färdigställdes 4 300 fritidshus

Under år 2008 färdigställdes 4 334 nya fritidsbostadshus. Byggandet har avtagit betydligt jämfört med byggnadsproduktionen i början av 1990-talet. Då färdigställdes årligen ca 8 000 nya fritidsbostadshus. Fritidshusbeståndet ökade under 1990-talet med ca 20 procent. Detta är betydligt mindre än under 1970- och 1980-talen, då beståndet ökade med mer än 40 procent per årtionde.

De flesta nya fritidshusen färdigställdes i Kuusamo

Under fjolåret färdigställdes de flesta nya fritidshusen i Kuusamo,139 stycken. Följande i ordningen var Kolari, 127 och Kittilä 90 stycken. Nästa var Väståboland 73 och Nyslott 71 stycken. Rentav i 33 kommuner färdigställdes inte ett enda nytt fritidshus under år 2008. Sedan år 1990 har fritidshusbeståndet också ökat mest i Kuusamo, där antalet har ökat med mer än 2 251. På följande plats kommer Tavastehus 2 018, Väståboland 2 014, Kouvola 1 938, Orivesi 1 768, Kittilä 1 677, Raseborg 1 594, Salo 1 546, Mäntyharju 1 469, Kimitoön 1 337, Puumala 1 248 och Asikkala 1 201 där ökningen från år 1990 har varit mer än 1 200 fritidshus.

Figur 2. Färdigställdä fritidshus 2008

Figur 2. Färdigställdä fritidshus 2008

Den tätaste sommarbosättningen i Kaskö

Den tätaste fritidsbosättningen finns i Kaskö, där det finns 18 fritidshus per kvadratkilometer i landet. I åtta kommuner finns det fler än 10 fritidshus per kvadratkilometer. I hela landet finns det i medeltal 1,6 fritidshus per kvadratkilometer. I Nyland, i Egentliga Finland och Päijänne-Tavastland finns det över fyra fritidshus per kvadratkilometer. I Syd, Mellersta och Norra Österbotten samt i Kajanaland och Lappland finns det fortfarande mindre än ett fritidshus per kvadratkilometer. Grankulla, Savukoski, Utsjoki, Enontekis, Sodankylä och Kärsämäki är kommuner där det finns minst fritidshus i förhållandet till arealen.

Medelytan i fritidshus 47 kvadratmeter

Nya fritidshus är större än genomsnittet. Medelarealen för de fritidshus som byggts under åren 2000-2008 är 62 kvadratmeter. Den genomsnittliga storleken på alla fritidshus är 47 kvadratmeter och median är 40 kvadratmeter. Fortfarande är hälften av alla fritidshus 40 kvadratmeter eller under och var fjärde fritidshus var 60 kvadratmeter eller över. År 1970 fanns det 15 procent av alla fritidshus 60 kvadratmeter eller över.

Tabell 4. Fritidshus efter golvyta 2008

Golvyta, m2           Fritidshus, antal                     %
Fritidshus, totalt 481 731 100,0
– 19 38 359 8,0
20 – 39 178 223 37,0
40 – 59 130 354 27,1
60 – 79 58 358 12,1
80 – 99 25 326 5,3
100 – 23 742 4,9
Okänd 27 369 5,7
Genomsnittlig golvyta 47 ..

Över 800 000 finländare hörde till ett bostadshushåll som äger ett fritidshus

Av fritidshusen ägs 393 000 av privatpersoner. Nästan 88 000 fritidshus ägs antigen av företag, samfund, dödsbon eller av utlänningar. De bostadshushåll som äger ett fritidshus omfattade 788 000 personer.

Fritidshusen ligger vanligen nära ägarens hemort. Ungefär 65 procent av fritidshusägarna har sitt fritidshus i det landskap där de bor. De fritidshusägare som är mest trogna sitt landskap finns i Kajanaland, Åland, Lappland och i Norra Karelen där över 90 procent av fritidshusägarna hade sitt fritidshus i sitt lanpskap. I andra sidan 23 procent av fritidshusägarna som bor i Nyland hade sitt fritidshus i sitt landskap. Ungefär tredjetel av alla fritidsägare har sitt fritidshus i hemkommunen.

Sommargästerna ökar folkmängden i kommunerna

Det finns omkring 526 000 sommargäster som reser till ett fritidshus, som ligger utanför hemkommunen. Mest finns det sommargäster i Södra-Savolax, över 55 000 personer. Bland kommunerna kommer det mest sommargäster till Väståboland, där det kan vistas till och med 10 000 personer på sina stugor under sommartid. Också i Tavastehus, Salo, Raseborg, Mäntyharju, Kimitoön, Kouvola, Pälkäne, Puumala, Ylöjärvi, S:t Michel och Asikkala finns det över 5 000 sommargäster. Sommargäster höjer relativt sett mest folkmängden i Gustavs. Om sommargästerna räknas med i befolkningen höjs folkmängden från något under 1 000 till över 5 000. Sammanlagt i 13 kommuner fördubblar sommargästerna kommunens folkmängd.

Fritidshusägaren i medeltal 61 år

Medelåldern bland ägare till nya fritidshus som färdigställts under år 2008 var 53 år. Samma år var medelåldern bland alla fritidshusägare 61 år. 22 000, dvs. endast 6 procent, av alla fritidshusägare var yngre än 40 år. Bostadshushåll som bestod av två vuxna ägde cirka 40 procent av alla fritidshus och bostadshushåll med barn under 18 år ägde15 procent av alla fritidshus. Ungefär 16 procent av alla fritidshus ägdes av enpersonsbostadshushåll och femtedel ägdes fritidshuset av dödsbo, företag, samfund, eller ägeren var okänd. Medelstorleken på bostadshushåll som ägde fritidshus var 2,3 personer.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2008, Fritidshus 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2008/rakke_2008_2009-12-21_kat_002_sv.html