Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadsbeståndet 2010

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus och inte heller lantbruksbyggnader, omfattade i slutet av år 2010 totalt 1,4 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 85 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 211 000 andra byggnader än bostadsbyggnader, dvs. 15 procent av hela byggnadsbeståndet. Nästän sextio procent av bostadsbyggnaderna har byggts år 1970 eller senare, av de fristående småhusen 54 procent och av flervåningshusen 64 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2010 totalt mer än 434 miljoner kvadratmeter. Byggnadernas genomsnittliga golvyta var ungefär 307 kvadratmeter, för andra än bostadsbyggnader var den genomsnittliga golvytan 811 kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan bara 63 procent. Av andra än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Tabell 2. Byggnader efter användningssyfte 31.12.2010

                 Antal byggnader Andel av alla byggnader (%)
ALLA BYGGNADER 1 446 096 100,0
A. Bostadsbyggnader 1234602 85,4
Fristående småhus 1101707 76,2
Rad- och kedjehus 76241 5,3
Flervåningsbostadshus 56654 3,9
C-N Övriga byggnader 211494 14,6
C Butiksbyggnader - 41961 2,9
D Kontorsbyggnader 10835 0,7
E Trafikbyggnader 54716 3,8
F Vårdbyggnader 8058 0,6
G Byggnader för samlingslokaler 13509 0,9
H Undervisningsbyggnader 8903 0,6
J lndustribyggnader 40629 2,8
K Lagerbyggnader 27170 1,9
L,N Övriga byggnader 5713 0,4

Byggnadsbeståndet ökade med 12 000 byggnader

I slutet av år 2010 fanns det totalt 1 446 000 byggnader i Finland. Byggnadsbeståndet ökade med 12 000 byggnader från året innan. Sedan 1990 har antalet byggnader ökat med 284 000, dvs. omkring 24 procent. Omkring 77 000 byggnader, dvs. 5 procent av byggnadsbeståndet, var gamla, före år 1921 färdigställda byggnader. Över tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet var fristående småhus. Flervånings- och radhusen omfattade däremot under en tiondel av hela byggnadsbeståndet. Mätt efter våningsyta utgjorde flervåningshusen en tredjedel av våningsytan i alla bostadsbyggnader.

Två tredjedelar av byggnaderna har en våning

67 procent av byggnadsbeståndet var envåningshus. Antal av byggnader som innehåller i byggnadsbeståndet är till största delen fristående småhus. En- och tvåvåningshusen utgjorde sammanlagt 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Av finländarna bor 3,6 miljoner, dvs. 69 procent, i en- och tvåvåningshus. Av byggnaderna hade 26 000 minst fyra våningar och största delen av dem är flervåningsbostadshus. I dessa bor något över en miljon finländare (1 104 000). Byggnader med tio våningar eller fler är rätt så sällsynta. I hela landet finns det omkring 300 sådana här landmärken. Av dessa är ungefär 200 egentliga flervåningsbostadshus.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2010, Byggnadsbeståndet 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2010/rakke_2010_2011-05-26_kat_002_sv.html