Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2015

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 505 138 2 934 440 5 363 637
      1 - 2 våningar 1 432 488 1 726 661 3 628 221
      3 - 9 våningar 55 492 1 187 380 1 706 873
      10 + våningar 310 14 925 20 748
      okänt våningsantal 16 848 5 474 7 795
Fristående småhus 1 143 896 1 151 306 2 682 165
Rad- och kedjehus 79 896 400 848 709 363
Flervåningsbostadshus 59 499 1 325 820 1 892 748
      1 - 2 våningar 17 438 148 465 202 401
      3 - 9 våningar 41 504 1 159 280 1 665 786
      10 + våningar 212 14 662 20 357
      okänt våningsantal 345 3 413 4 204
Övriga än bostadsbyggnader 221 847 56 466 79 361
      1 - 2 våningar 195 875 33 413 50 207
      4 - 9 våningar 9 505 20 759 25 172
      10 + våningar 98 263 391
      okänt våningsantal 16 369 2 031 3 591

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2015, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2015/rakke_2015_2016-05-26_tau_001_sv.html