Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Byggnader efter användningssyfte åren 1980 - 2018

Användningssyfte 1980 1990 2000 2010 2015 2018
BYGGNADER TOTALT 934 845 1 162 410 1 299 624 1 446 096 1 505 138 1 530 474
A. Bostadsbyggnader 842 662 1 012 163 1 120 714 1 234 602 1 283 291 1 300 528
Fristående småhus 775 678 914 928 1 002 747 1 101707 1 143 896 1 157 072
Rad- och kedjehus 22 613 52 522 66 281 76 241 79 896 81 981
Flervåningsbostadshus 44 371 44 713 51 686 56 654 59 499 61 475
C-X Övriga byggnader 92 183 150 247 178 910 211 494 221 847 229 946
C Butiksbyggnader 21 926 33 138 40 294 41 961 43 058 44 032
D Kontorsbyggnader 7 551 9 913 11 037 10 835 10 828 10 751
E Trafikbyggnader 10 640 36 784 45 225 54 716 56 530 57 757
F Vårdbyggnader 3 992 5 796 6 978 8 058 8 756 9 207
G Byggnader för samlingslokaler 6 659 10 231 12 943 13 509 14 151 14 603
H Undervisningsbyggnader 7 750 8 545 9 136 8 903 8 935 8 957
J lndustribyggnader 19 507 29 106 36 437 40 629 43 524 46 492
K Lagerbyggnader 8 730 5 446 6 423 27 170 30 429 32 759
X Övriga byggnader 5 428 6 948 10 437 5 713 5 636 5 388

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2018, Tabellbilaga 2. Byggnader efter användningssyfte åren 1980 - 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2018/rakke_2018_2019-05-21_tau_002_sv.html