Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2012 januari
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 102,9 2,1
Materialinsatser 104,6 2,6
Jordämne 108,4 -0,4
Betongelement 105,6 3,7
Trästöd 99,6 0,1
Värmeisoleringar 107,4 8,5
Luftkonditioneringar 100,8 -0,3
Ventilationskanaler 101,3 5,5
Styrsystem 112,1 4,2
Elcentraler 101,8 1,4
Armatur 103,7 3,4
Hiss 100,4 -0,8
Byggområdets ytstrukturer 107,9 -0,4
Armeringsstål 112,9 7,3
Konstruktionsstål 103,5 1,9
Tegel och block 101,3 3,4
Murbruk 103,3 3,5
Hållare 105,1 4,2
Sågvara 94,0 -9,2
Byggskivor och undertak 106,2 7,3
Träfönster och trädörrar 106,2 5,6
Beläggning 110,5 7,9
Golv 94,1 -4,9
Målarfärger, tapeter och plattor 102,2 0,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 106,3 4,3
Vatten- och avloppsarmatur 104,1 2,4
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,7 6,8
Värmeanläggningar 95,9 -5,0
Elarbeten 105,3 3,6
Övriga insatser 108,4 5,1

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Moilanen 09 1734 2723, Sinikka Kanerva 09 1734 2231, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2012, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/01/rki_2012_01_2012-02-10_tau_004_sv.html