Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2012 maj
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 104,0 2,1
Materialinsatser 105,7 1,8
Jordämne 107,2 3,9
Betongelement 106,8 0,8
Trästöd 103,8 -0,7
Värmeisoleringar 106,7 2,7
Luftkonditioneringar 104,2 2,1
Ventilationskanaler 93,8 -6,4
Styrsystem 118,3 9,1
Elcentraler 100,7 0,2
Armatur 104,1 3,2
Hiss 100,1 0,5
Byggområdets ytstrukturer 106,3 1,5
Armeringsstål 118,8 7,4
Konstruktionsstål 105,8 0,6
Tegel och block 108,9 9,7
Murbruk 107,6 6,2
Hållare 105,8 3,4
Sågvara 94,9 -5,8
Byggskivor och undertak 107,6 3,4
Träfönster och trädörrar 105,6 1,3
Beläggning 112,6 5,7
Golv 94,7 3,0
Målarfärger, tapeter och plattor 105,0 3,7
Köksinredningar och hushållsmaskiner 105,6 -0,1
Vatten- och avloppsarmatur 105,6 2,0
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,5 2,2
Värmeanläggningar 95,8 -7,3
Elarbeten 107,0 3,0
Övriga insatser 111,5 5,1

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Moilanen 09 1734 2723, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. maj 2012, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/05/rki_2012_05_2012-06-12_tau_004_sv.html