Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2012 juni
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 103,9 2,0
Materialinsatser 106,1 1,8
Jordämne 104,7 1,5
Betongelement 106,9 0,8
Trästöd 103,9 -2,5
Värmeisoleringar 111,1 4,3
Luftkonditioneringar 104,9 3,6
Ventilationskanaler 92,9 -6,4
Styrsystem 118,5 9,1
Elcentraler 100,7 0,2
Armatur 104,1 3,1
Hiss 100,1 0,5
Byggområdets ytstrukturer 105,3 0,5
Armeringsstål 119,1 6,8
Konstruktionsstål 106,2 1,6
Tegel och block 109,0 9,7
Murbruk 107,7 5,7
Hållare 105,8 3,4
Sågvara 94,4 -6,7
Byggskivor och undertak 107,8 4,5
Träfönster och trädörrar 108,1 2,0
Beläggning 113,0 4,2
Golv 94,6 1,9
Målarfärger, tapeter och plattor 105,1 4,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 105,2 -1,7
Vatten- och avloppsarmatur 105,6 1,9
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 108,2 2,5
Värmeanläggningar 97,3 -3,4
Elarbeten 106,8 3,3
Övriga insatser 112,1 5,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juni 2012, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/06/rki_2012_06_2012-07-12_tau_004_sv.html