Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Byggnadskostnadsindex 1995=100

År och månad Totalindex 1995=100 Arbets- insatser 1995=100 Material- insatser 1995=100 Övriga insatser 1995=100 Flervånings- bostadshus 1995=100 Kontors- och affärs- byggnad 1995=100 Industri- och lager- byggnad 1995=100 Lantbruks- byggnader 1995=100
2011 januari 140,6 149,9 144,9 115,1 139,9 138,4 146,7 152,2
2011 februari 141,0 149,9 145,3 116,0 140,4 138,7 147,0 153,8
2011 mars 142,0 150,9 146,1 117,6 141,2 139,7 148,0 154,9
2011 april 142,7 151,7 147,3 116,1 142,0 140,5 148,9 156,1
2011 maj 143,4 151,5 148,1 118,8 142,8 141,1 149,5 157,3
2011 juni 143,7 151,5 148,6 118,9 143,0 141,4 149,7 157,4
2011 juli 143,9 151,4 148,9 119,3 143,1 141,7 150,0 157,4
2011 augusti 144,0 151,4 149,0 119,5 143,2 141,8 150,2 157,7
2011 september 144,3 151,6 149,4 119,9 143,4 142,1 150,7 158,0
2011 oktober 143,8 151,7 148,2 120,5 142,9 142,0 149,8 158,1
2011 november 144,2 151,7 148,7 121,8 143,3 142,4 150,3 158,3
2011 december 144,3 152,4 148,6 121,6 143,4 142,5 150,5 158,8
2012 januari 144,9 153,0 149,2 121,4 143,8 142,9 151,1 158,8
2012 februari 145,4 153,0 149,8 123,0 144,3 143,2 152,1 159,4
2012 mars 146,5 155,2 150,2 124,8 145,4 144,4 153,2 160,5
2012 april 146,4 154,5 150,3 124,6 145,3 144,3 152,9 160,6
2012 maj 146,7 154,6 150,8 124,8 145,6 144,6 153,3 161,0
2012 juni 147,1 154,5 151,3 125,5 145,8 144,9 153,7 161,2
2012 juli 147,0 154,6 151,3 125,5 145,8 144,9 153,7 161,0
2012 augusti 147,2 154,6 151,5 125,6 145,9 144,8 153,9 161,4
2012 september 147,4 154,9 151,7 125,5 146,1 144,9 154,2 161,2
2012 oktober 147,3 154,2 152,0 125,6 145,9 144,9 154,3 160,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. oktober 2012, Tabellbilaga 7. Byggnadskostnadsindex 1995=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/10/rki_2012_10_2012-11-12_tau_008_sv.html