Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2012 november
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 103,7 1,7
Materialinsatser 106,2 1,8
Jordämne 103,4 -3,2
Betongelement 106,3 -0,3
Trästöd 98,8 -2,5
Värmeisoleringar 114,8 8,8
Luftkonditioneringar 106,4 1,6
Ventilationskanaler 91,1 -8,7
Styrsystem 118,8 6,1
Elcentraler 102,1 0,4
Armatur 104,7 1,0
Hiss 100,1 0,5
Byggområdets ytstrukturer 104,3 -2,2
Armeringsstål 124,2 12,2
Konstruktionsstål 103,9 0,9
Tegel och block 111,7 10,4
Murbruk 105,6 2,4
Hållare 106,6 3,1
Sågvara 94,1 0,1
Byggskivor och undertak 108,5 5,5
Träfönster och trädörrar 105,3 -0,8
Beläggning 114,2 1,6
Golv 94,6 0,7
Målarfärger, tapeter och plattor 104,8 2,4
Köksinredningar och hushållsmaskiner 106,2 0,9
Vatten- och avloppsarmatur 105,8 1,7
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 110,8 2,6
Värmeanläggningar 92,7 -0,6
Elarbeten 107,2 1,9
Övriga insatser 111,8 2,8

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. november 2012, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/11/rki_2012_11_2012-12-12_tau_004_sv.html