Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2012 december
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 103,7 1,2
Materialinsatser 106,1 1,9
Jordämne 103,2 -4,8
Betongelement 105,1 -1,4
Trästöd 98,7 -2,0
Värmeisoleringar 115,9 9,8
Luftkonditioneringar 109,3 7,4
Ventilationskanaler 90,5 -10,8
Styrsystem 119,0 6,3
Elcentraler 102,1 0,4
Armatur 104,8 1,1
Hiss 100,1 0,5
Byggområdets ytstrukturer 104,2 -3,4
Armeringsstål 124,8 11,8
Konstruktionsstål 104,1 0,9
Tegel och block 111,8 10,5
Murbruk 103,5 0,7
Hållare 106,6 3,3
Sågvara 93,9 1,3
Byggskivor och undertak 108,0 3,2
Träfönster och trädörrar 105,6 0,6
Beläggning 113,4 2,4
Golv 95,0 0,9
Målarfärger, tapeter och plattor 104,1 1,8
Köksinredningar och hushållsmaskiner 106,6 2,6
Vatten- och avloppsarmatur 105,9 1,7
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 110,1 0,9
Värmeanläggningar 92,5 -1,3
Elarbeten 107,3 1,9
Övriga insatser 112,1 3,3

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. december 2012, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/12/rki_2012_12_2013-01-11_tau_004_sv.html