Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2013 februari
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 103,9 1,0
Materialinsatser 106,8 1,7
Jordämne 107,2 -1,1
Betongelement 106,5 0,9
Trästöd 97,1 -3,1
Värmeisoleringar 118,7 9,0
Luftkonditioneringar 107,7 5,4
Ventilationskanaler 89,0 -11,5
Styrsystem 117,6 5,0
Elcentraler 102,7 2,1
Armatur 106,9 3,0
Hiss 100,1 0,0
Byggområdets ytstrukturer 106,8 -0,9
Armeringsstål 127,7 6,5
Konstruktionsstål 105,5 1,5
Tegel och block 113,0 8,3
Murbruk 105,1 2,5
Hållare 106,9 1,5
Sågvara 93,4 1,3
Byggskivor och undertak 107,4 1,7
Träfönster och trädörrar 105,3 -0,5
Beläggning 112,1 1,7
Golv 96,6 2,2
Målarfärger, tapeter och plattor 105,5 2,8
Köksinredningar och hushållsmaskiner 105,0 -1,1
Vatten- och avloppsarmatur 107,2 2,6
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 110,0 3,0
Värmeanläggningar 93,6 -2,2
Elarbeten 108,6 3,1
Övriga insatser 113,2 3,1

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. februari 2013, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/02/rki_2013_02_2013-03-15_tau_004_sv.html