Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Byggnadskostnadsindex 1990=100

År och månad Totalindex 1990=100 Arbets- insatser 1990=100 Material- insatser 1990=100 Övriga insatser 1990=100 Flervånings- bostadshus 1990=100 Kontors- och affärs- byggnad 1990=100 Industri- och lagerbyggnad 1990=100 Lantbruks- byggnader 1990=100
2011 januari 146,0 154,5 152,2 116,1 144,3 144,4 157,8 155,5
2011 februari 146,4 154,5 152,6 117,0 144,8 144,7 158,1 157,1
2011 mars 147,4 155,6 153,4 118,7 145,7 145,8 159,3 158,2
2011 april 148,1 156,4 154,7 117,1 146,5 146,6 160,2 159,5
2011 maj 148,9 156,2 155,6 119,8 147,3 147,2 160,8 160,6
2011 juni 149,2 156,2 156,1 119,9 147,5 147,6 161,1 160,8
2011 juli 149,4 156,1 156,3 120,3 147,7 147,9 161,4 160,7
2011 augusti 149,5 156,1 156,5 120,5 147,8 147,9 161,6 161,1
2011 september 149,9 156,4 156,9 120,9 148,0 148,3 162,2 161,4
2011 oktober 149,3 156,4 155,7 121,5 147,4 148,2 161,2 161,5
2011 november 149,8 156,4 156,1 122,9 147,9 148,6 161,7 161,7
2011 december 149,9 157,1 156,0 122,6 148,0 148,7 161,9 162,2
2012 januari 150,4 157,8 156,7 122,5 148,4 149,2 162,5 162,2
2012 februari 151,0 157,8 157,3 124,0 148,8 149,4 163,7 162,8
2012 mars 152,2 160,0 157,8 125,9 150,0 150,7 164,8 164,0
2012 april 152,0 159,3 157,9 125,7 149,9 150,6 164,5 164,0
2012 maj 152,3 159,4 158,4 125,9 150,2 150,9 164,9 164,5
2012 juni 152,7 159,4 158,9 126,6 150,4 151,2 165,3 164,7
2012 juli 152,7 159,4 158,9 126,6 150,4 151,2 165,3 164,5
2012 augusti 152,8 159,4 159,1 126,7 150,6 151,1 165,6 164,9
2012 september 153,0 159,7 159,3 126,6 150,7 151,2 165,9 164,6
2012 oktober 153,0 159,0 159,6 126,7 150,5 151,2 166,0 164,1
2012 november 152,6 159,1 159,0 126,3 150,3 150,8 165,6 163,9
2012 december 152,6 159,1 158,9 126,6 150,2 150,7 165,9 163,9
2013 januari 153,1 159,3 159,6 127,4 150,7 151,2 166,4 164,5
2013 februari 153,5 159,3 160,0 127,8 151,0 151,5 166,9 164,7
2013 mars 153,7 159,3 160,4 128,0 151,0 151,9 167,3 164,4
2013 april 154,1 160,9 160,4 127,9 151,3 152,3 167,6 164,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, Heidi Pirkola 09 1734 3246, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. april 2013, Tabellbilaga 6. Byggnadskostnadsindex 1990=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/04/rki_2013_04_2013-05-14_tau_007_sv.html