Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2013 augusti
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,0 1,0
Materialinsatser 106,4 0,2
Jordämne 103,2 1,6
Betongelement 103,9 -2,6
Trästöd 101,7 -1,7
Värmeisoleringar 115,9 2,9
Luftkonditioneringar 105,8 0,2
Ventilationskanaler 83,4 -13,4
Styrsystem 119,1 0,5
Elcentraler 105,0 3,3
Armatur 107,6 2,0
Hiss 98,7 -1,4
Byggområdets ytstrukturer 105,5 2,4
Armeringsstål 128,2 6,2
Konstruktionsstål 101,3 -4,0
Tegel och block 112,7 1,8
Murbruk 104,6 0,5
Hållare 107,1 1,4
Sågvara 97,4 1,6
Byggskivor och undertak 107,1 -0,1
Träfönster och trädörrar 107,0 0,1
Beläggning 112,8 -1,1
Golv 97,3 3,0
Målarfärger, tapeter och plattor 105,9 0,8
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,5 -1,7
Vatten- och avloppsarmatur 106,4 0,8
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,6 -2,0
Värmeanläggningar 96,3 1,4
Elarbeten 107,8 0,5
Övriga insatser 114,4 2,0

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. augusti 2013, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/08/rki_2013_08_2013-09-13_tau_004_sv.html