Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2013 november
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,4 1,6
Materialinsatser 106,5 0,3
Jordämne 107,0 3,5
Betongelement 103,6 -2,6
Trästöd 99,1 0,3
Värmeisoleringar 112,7 -1,8
Luftkonditioneringar 104,8 -1,5
Ventilationskanaler 78,8 -13,5
Styrsystem 116,8 -1,7
Elcentraler 105,0 2,8
Armatur 107,7 2,9
Hiss 99,1 -1,0
Byggområdets ytstrukturer 108,5 4,0
Armeringsstål 129,9 4,6
Konstruktionsstål 102,4 -1,5
Tegel och block 111,5 -0,2
Murbruk 107,2 1,5
Hållare 107,2 0,5
Sågvara 97,6 3,7
Byggskivor och undertak 105,7 -2,5
Träfönster och trädörrar 107,5 2,1
Beläggning 111,4 -2,5
Golv 96,6 2,2
Målarfärger, tapeter och plattor 106,1 1,2
Köksinredningar och hushållsmaskiner 105,6 -0,6
Vatten- och avloppsarmatur 106,2 0,4
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,8 -2,7
Värmeanläggningar 95,1 2,6
Elarbeten 107,9 0,6
Övriga insatser 114,1 2,1

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. november 2013, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/11/rki_2013_11_2013-12-13_tau_004_sv.html