Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2014 maj
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,7 0,6
Materialinsatser 107,7 0,6
Jordämne 107,3 1,2
Betongelement 104,7 0,2
Trästöd 100,3 0,1
Värmeisoleringar 117,2 -2,0
Luftkonditioneringar 102,7 -4,4
Ventilationskanaler 78,8 -7,8
Styrsystem 117,8 0,0
Elcentraler 104,6 0,4
Armatur 106,2 -0,9
Hiss 100,3 0,1
Byggområdets ytstrukturer 109,1 1,4
Armeringsstål 135,6 5,0
Konstruktionsstål 102,1 -2,5
Tegel och block 114,1 -1,2
Murbruk 100,3 -3,3
Hållare 111,3 4,3
Sågvara 104,1 7,7
Byggskivor och undertak 108,0 0,5
Träfönster och trädörrar 109,6 2,4
Beläggning 111,1 -1,2
Golv 97,1 1,1
Målarfärger, tapeter och plattor 108,4 2,2
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,3 -1,7
Vatten- och avloppsarmatur 107,2 0,0
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 105,5 -2,1
Värmeanläggningar 101,2 7,3
Elarbeten 107,2 -0,5
Övriga insatser 115,2 1,9

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. maj 2014, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/05/rki_2014_05_2014-06-13_tau_004_sv.html